Meny

Rehabilitering

På Hälsobolaget har vi en helhetssyn när det gäller rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför är det så viktigt att arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ger den anställde goda förutsättningar för att komma tillbaka.

Samverkan är A och O vid rehabilitering

Lika viktigt som det är att stödja individen i rehabprocessen, är det att stötta chefen för ett långsiktigt arbete framåt. För att uppnå goda resultat är det viktigt att du som arbetsgivare, den anställde, skyddsombudet, företagshälsovården och Försäkringskassan med flera samarbetar för att hitta bra lösningar. 

Hälsobolagets rehabiliteringsmodul

rehabiliteringsmodulEnligt arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering är det av vikt att det finns en tydlig plan i varje verksamhet gällande rehabilitering. Det är arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret för arbetet men kan delegeras till andra personer så som arbetsledare eller enhetschef. Även arbetstagare har skyldigheter gällande sin rehabilitering. Så som att delta på möten och genomgå de undersökningar som erbjuds för att kunna föra arbetet framåt och på så sätt kunna återgå i arbetet på ett lyckat sätt. Den tredje parten i rehabiliteringsprocessen är försäkringskassan som dels har en samordnande roll men även ser över det ekonomiska stödet för arbetstagare och arbetsgivare.

Ibland räcker inte verksamhetens egna resurser till och det är då det kan vara gott att vända sig till företagshälsovården för stöd och vägledning, där hjälper gärna vi till. Målet med rehabiliteringen i vårt hus är att vi kan möta kundens behov utifrån vår kunskap och erfarenhet. Bäst är ju såklart om vi kan stötta upp innan sjukskrivning sker via förebyggande insatser. Men då rehabilitering görs är det ett faktum att vi utgår ifrån nedanstående rehabiliteringsmodul. Modellen är gjord för att skapa struktur och vi blir ett stöd i processen för både arbetsgivare och individ.

ArbetsmiljölagenBeställningen inkommer till oss. Första kontakt med chef tas för information och ärendet.

Avtal företagshälsovård

Vi bokar bedömningssamtal med individen utifrån vårt kartläggande instrument och de lagar som råder. Vilket behov finns? Vad har redan gjorts av båda parter?

Anställd företagshälsaSamtal med individ och chef tillsammans med oss. Vi stöttar även gällande uppförande av handlingsplan.

Kontakta HälsobolagetStällningstagande till vilken resursperson från vårt team eller metod som behövs.

Expertresurs företagshälsaUppföljning av insatser/handlingsplan efter ca en månad, finns det andra insatser som skall göras eller kan ärendet avslutas.Vi finns alltid tillgängliga och både chef och individ kan ringa oss vid behov. 

 

Vi på Hälsobolaget ser fördelarna med att arbeta förebyggande och tillsammans har vi en nära dialog för att just ert företag ska må så bra som möjligt. Därför förespråkar vi inventeringsmöten och arbete i ett tidigt stadium, för en frisk arbetsplats ger friska medarbetare!

Arbetslivsinriktad rehabilitering

I Hälsobolagets team för rehabilitering ingår läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, hälsovetare och beteendevetare. I samråd med dig som arbetsgivare och din anställda lägger vi upp ett specialanpassat program som ska leda till tillfrisknande så snabbt och smidigt som möjlig. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Ett stöd i rehabiliteringsprocessen

Hälsobolagets har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och vi är gärna med som ett stöd i inventeringsmöten, bedömningssamtal, trepartssamtal och vid ansökan om ekonomiskt stöd för arbetsgivare, så kallad APN.

Läs mer om arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att få den anställde tillbaka till arbete på Försäkringskassans hemsida »

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete – ändringarna i socialförsäkringslagen

Från och med den 1 juli 2018 infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Det framgår av 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En sådan plan ska fungera som ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och bör i den utsträckning det är möjligt tas fram tillsammans med arbetstagaren. Läs mer här »

  • Tipsa
  • Skriv ut
design by Carro & Co . code by Grafi

Prenumerera och få de bästa erbjudandena och senaste nytt!

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom arbetsmiljö och hälsa, få förmånliga erbjudanden, tips och nyheter direkt i din inbox.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Ange önskade områden (valfritt):

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig

Vill du ha svar på en fråga, beställa en tjänst eller bli avtalskund? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

Email:

Ja, jag godkänner att Hälsobolaget sparar mina uppgifter för att kunna återkoppla. Jag godkänner samtidigt att Hälsobolaget kan skicka löpande information om tjänster och erbjudanden till min mailadress. Jag kan när som helst avregistrera mig från mailutskick samt kontakta Hälsobolaget för att få mina uppgifter borttagna.

 

Inloggning till fakturaportal

Kundbeställning

Ladda upp din beställning här