Meny

På Hälsobolaget har vi en helhetssyn när det gäller rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför är det så viktigt att arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ger den anställde goda förutsättningar för att komma tillbaka.

Samverkan är A och O vid rehabilitering

Lika viktigt som det är att stödja individen i rehabprocessen, är det att stötta chefen för ett långsiktigt arbete framåt. För att uppnå goda resultat är det viktigt att du som arbetsgivare, den anställde, skyddsombudet, företagshälsovården och Försäkringskassan med flera samarbetar för att hitta bra lösningar. 

Olika arbetsmiljöområden i olika branscher

Vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar frånvaro och sjukskrivningsmönster skiljer sig åt i olika branscher och näringsgrenar. De mest frekventa ser ni här nedan. På Hälsobolaget har vi lång erfarenget av att vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet inom de allra flesta branscher.

Arbetsmiljöproblem i olika branscher

Arbetslivsinriktad rehabilitering

I Hälsobolagets team för rehabilitering ingår läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, hälsovetare och beteendevetare. I samråd med dig som arbetsgivare och din anställda lägger vi upp ett specialanpassat program som ska leda till tillfrisknande så snabbt och smidigt som möjlig. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Ett stöd i rehabiliteringsprocessen

Hälsobolagets har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och vi är gärna med som ett stöd i inventeringsmöten, bedömningssamtal, trepartssamtal och vid ansökan om ekonomiskt stöd för arbetsgivare, så kallad APN.

Läs mer om arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att få den anställde tillbaka till arbete på Försäkringskassans hemsida »

  • Tipsa
  • Skriv ut
design by Carro & Co . code by Grafi

Prenumerera och få de bästa erbjudandena och senaste nytt!

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom arbetsmiljö och hälsa, få förmånliga erbjudanden, tips och nyheter direkt i din inbox.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Ange önskade områden (valfritt):

Inloggning till sjuk- och friskanmälan

Inloggning till fakturaportal